DISZ – ha változást akar a választó

Dr. Dobrossy István

Interjú dr. Dobrossy Istvánnal, a DISZ polgármesterjelöltjével

A DISZ Közéleti, Kulturális és Sportegyesület 2010 után ismét indul az önkormányzati választásokon. A szervezet 2010-ben nagy meglepetésre a szavazatok mintegy 7 százalékát szerezte meg úgy, hogy több országos párt (LMP, MSZDP, stb.) nem ért el Debrecenben értékelhető eredményt.

Az elmúlt négy évben a debreceni közéletben a DISZ képviselői markáns kiállásukkal, a mindig a debreceniek érdekeit védő megnyilatkozásaikkal (a villamos-beruházás ügy kibillentése a holtpontról; az AKSD luxusprofitja csökkentése érdekében való fellépés; az önkormányzati dolgozók bérfejlesztésének sürgetése, stb.) elérték, hogy a sajtó gyakran az egyetlen kemény, de konstruktív ellenzéki szervezetként emlegette őket Debrecenben. Most a 2010-nél lényegesen jobb eredményt szeretnének elérni. Az elmúlt négy évről, választási programjukról, magánélete közvéleménnyel megosztható részleteiről kérdeztük dr. Dobrossy Istvánt, a DISZ polgármesterjelöltjét, ügyvédet, gazdasági és közbeszerzési szakjogászt.

- Még mindig sokan kérdezik, hogy mit jelent a szervezet nevében a DISZ vezérszó?

- 1989-ben alapítottuk meg a DISZ-t, azaz 2014-ben ünnepeltük az alapítás 25. évfordulóját. Az alapítók elsősorban huszonéves debreceniek voltak, akik egy pártoktól független ifjúsági szervezet alapításában gondolkodtak, ezért neveztük el Debreceni Demokratikus Ifjúsági Szövetségnek, amit az egyszerűen kimondható DISZ-nek rövidítettünk. A 90-es évek végén döbbentünk rá, hogy a tagok már nem annyira fiatalok, de a név ismertté vált a sport, a kultúra és a közélet területén, ezért meghagytuk vezérszónak, és ez így maradt a mai napig is. Mint a DISZ-t, a Fideszt, mint vezérszót sem az eredeti tartalommal (Fiatal Demokraták Szövetsége) emlegetjük, mivel a tagok többségükben ott sem fiatalok, de nagyon remélem, hogy demokraták maradtak! A DISZ rövidítést azért tartjuk jó névnek, mert utal Debrecenre és a demokráciára is.

- Hogyan értékeli az elmúlt négy év közgyűlési történéseit?

- Az elmúlt négy év bizonyította a debreceni közgyűlésben, hogy a DISZ konstruktív ellenzékiséggel áll a városi problémák megoldásához, mivel megszavaztuk mindazokat az előterjesztéseket, ahol nem láttunk jobb megoldást a debreceniek érdekében. Azt látom viszont, hogy Debrecen fejlődési pozíciói eléggé meghatározottak az elmúlt tizenhat éves városvezetés egyszínűsége miatt. A város fejlesztése bizonyos szinteken, a látványberuházások kivételével megrekedt. Kicsi a költségvetés bevételi oldala: elégtelen a költségeket el nem ismerő állami támogatás, a helyi adó bevételek kismértékűek. Viszont nagy a kiadási oldala - a piaci verseny korlátozottsága miatt.

A helyi adó bevételek azért alacsonyak, mert Debrecenben a kis- és középvállalkozások piacra kerülését a város nem megfelelően támogatja, gyakran gátolja, az állami támogatás pedig azért kevés, mivel a jórészt fideszes önkormányzatból álló önkormányzati szövetségek nem lépnek (nem léphetnek fel) hatékonyan a fideszes kormányzattal szemben. Az nem tartható, hogy a kötelező feladatok ellátáshoz szükséges állami támogatás nem fedezi a kiadásokat, nem ad forrást 6 éve a dolgozók bérfejlesztéséhez, miközben ebben az országban mindenre van pénz, amit Orbán Viktorék fontosnak tartanak (stadion-beruházások, kormányzati kommunikáció, stb.), de forráselvonás van az egészségügyből és az oktatásból.

A debreceni költségvetés ténylegesen több milliárdos hiánnyal lett elfogadva, csupán a jogszabályi kötelezettség miatt (nem lehet költségvetést mínuszosan tervezni) lett milliárdos ingatlan-eladási bevétellel betervezve, miközben soha nem haladja meg ez a bevétel a néhány százmilliót. Amikor kérdezzük a fideszes városvezetést, hogy a hiány miből lesz finanszírozva, csak a fejüket ingatják.

A bevételek elégtelensége mellett a kiadási oldal is tartalmaz indokolatlan mértékű költségeket. Debreceni vállalkozások keresnek meg bennünket azzal, hogy lehetetlen Debrecenben nyerni a város és cégei által kiírt közbeszerzési eljárásokon, mivel többségük nem is nyilvános (ezekre állítólag az állami eljárásokhoz hasonlóan – pld. L. Simon- és Halász-féle megrendelések - baráti cégeket hívnak meg), a nyilvános eljárásokon pedig csak nagy cégek képesek teljesíteni a feltételeket. A közbeszerzések belterjessége indokolatlanul drágíthatja a város cégei által megrendelt szolgáltatásokat, ipari teljesítéseket. Az elmúlt 16 évben a drágán megvalósított látványberuházások fenntartási költségei szintén terhelik a város és a városi cégek kiadásait.

- Hogyan akarnak a kialakult helyzeten változtatni?

- Öt gyermekem és egy unokám van – ügyvéd, ügyintéző, egyetemista, általános iskolás és óvodások –, ezért nem mindegy, milyen városban élnek, hosszú távon érdekem, hogy Debrecenben jól menjenek a dolgok. Fontos, hogy változás legyen a város vezetésében, sokkal jobban odafigyeljenek az emberek érdekeire, a városrészek összehangolt fejlődésére. Ha mindenhol kormánypárti túlhatalom van, akkor az ügyeket rutinból intézik saját érdekeiknek megfelelően. Egy kétszázezres város vezetése sokkal bonyolultabb annál, hogy csak politikusokra bízzák. A mi jelöltjeink tapasztalt, elismert, de a politikában nem szennyeződött emberek, akik gazdasági alapokon a valós problémák megoldására képesek. A DISZ a választók felé a választási kampányban a változás üzenetét fogalmazza meg, mivel a megválasztásra kerülő városvezetésnek teljesen új, változást generáló várospolitikát kell folytatnia. Például:

A debreceni önkormányzat közbeszerzéseinél olyan feltételeket teremtünk, amellyel az eddiginél több helyi vállalkozás tudna ajánlatot tenni és nyerni, azok, amelyek a munkát tényleges elvégzik a lehető legjobb áron. És azok a vállalkozások, amelyek eddig nyertek az eljárások során, de jelentős hasznot szereztek, miközben a munkákat főként alvállalkozókkal végeztették el, ne kerülhessenek helyzetbe. Ezzel a debreceni önkormányzat kiadásai csökkenhetnek, a helyi vállalkozások piaci pozíciói javulhatnak.

- Ígérnek valamit azoknak, akik nem a vállalkozások világában dolgoznak?

- Természetesen! Debrecen költségvetésének teljes átgondolásával bérfejlesztést valósítunk meg az önkormányzatnál és intézményeinél, mert hat éve nem volt valódi bérfejlesztés. A jobban fizetett közszféra a debreceni vállalkozások részére intenzív keresletet képes gerjeszteni, hiszen többet fogyasztanak, igénybe vesznek szolgáltatásokat, ingatlanokat vásárolnak, felújítanak. Debrecenben a multinacionális vállalkozások kivételével, megfelelő keresleti piac híján a cégek többsége nem tud megfelelő mennyiségű és minőségű munkahelyet biztosítani, ezért jelentős az el(ki)vándorlás a nyugat-európai országokba. A jövedelmek növelése az egyetlen lehetőség arra, hogy a polgárokat itt tartsuk, a kis- és középvállalkozások jövedelmezőségét javítsuk, ezzel a város közcélokra fordítható helyi adó bevételeit növeljük.

- A vállalkozások előtti bürokráciával mit lehet kezdeni helyi szinten?

- A debreceni vállalkozásokkal, tervezőkkel és a polgárokkal szembeni főépítészi és tervtanácsi túlzott hatalmat megszüntetjük, mert a jelenlegi helyzet minden, csak nem polgár- és vállalkozásbarát. Ha van egy elfogadott rendezési terv, akkor azt nem kell tovább szűkíteni az engedélyezés feltételeit mesterséges, szubjektív, költségnövelő akadályokkal. Egy átlátható szabályozás és engedélyezési gyakorlat felgyorsíthatja az építési tervek megvalósítását, amelyek munkahelyeket teremtenének, növelnék a város helyi adó bevételeit.

- Mit kezdenének az üres ingatlanokkal? Évek óta kínlódik velük a városvezetés.

- Nagy lehetőség rejlik az évtizedek óta kihasználatlan, leromlott állapotú, városi ingatlanok tekintetében. Ezeket pályázat útján legalább tíz évre jelképes bérleti díj ellenében olyan vállalkozások, civil szervezetek használatába adnánk, amelyek az ingatlanokat rövid határidővel saját költségre felújítják, itt munkahelyeket teremtenek és fenntartanak. Amikor letelik a kedvezményes időszak, választhat a használó, hogy piaci áron béreli tovább – ezáltal bevételt teremt az önkormányzatnak, vagy piaci áron megvásárolja az adott ingatlant. Így a munkahelyteremtésen túl az építőipari vállalkozások számára teremtünk további belső piacot, ugyanakkor a városi önkormányzati vagyont kiadások nélkül gyarapítjuk. Az ingatlanoknál az a legrosszabb, ha nem történik velük semmi, az őrzés, fenntartás költségei mellett egy kihasználatlan vagyon nem termel semmit. Csak lepusztul.

- Mit tudnának javítani a kulturális rendezvényeken?

- A kulturális programszervezők előtt meg kívánjuk nyitni a piacot. A Főnix csarnok, a Bartók terem, a Kölcsey Központ nincs megfelelően kihasználva. A rendezvényszervezők pénzügyi kockázata legyen az, hogy meg tudják-e tölteni a helyszíneket nézőkkel. Bízunk abban, hogy a szélesebb körből jövő sok jó ötlet és kreativitás a város lakói részére az eddiginél több, igényes szórakozási lehetőséget teremt. Rengeteg magánvállalkozás is van, számukra is lehetőséget kell teremteni.

- Sokan panaszkodnak a kertségek közlekedésére…

- A kertségekben, a külső városrészekben megváltoztatjuk az útépítésekre vonatkozó szabályozást és gyakorlatot. Nem fogjuk kérni a lakosságtól, hogy adja át ellenérték nélkül az utak szélesítéséhez telkéből szükséges telekhányadot, mivel erre nincs szükség. A jelenlegi telekhatároknak megfelelő keskeny, aszfaltozott utakat építünk kisebb költséggel, és egyirányúsítással oldjuk meg a forgalomszervezést. A Budai Nagy Antal utca környékén jelenleg is keskeny, egyirányú utcák vannak, ami bizonyítja, hogy az is jó megoldás, ami megszünteti ezen városrészekben a szálló port és a dagonyázást.

- Néhány konkrét témát említettünk. Ömlesztve, címszavakban mit tart még fontosnak, amit most csak röviden lehet kifejteni?

A DEBRECENIEK ÉRDEKÉBEN:

- csökkentjük a nyugati és keleti városrész közötti különbséget a szolgáltatások területén,

- növeljük az egyházak szerepét a szociális és az oktatás területén,

- jelentősen csökkentjük az egészségügyi intézményeknél (kórház, klinika) a parkolási díjakat,

- interaktív kapcsolatok létrehozásával bevonjuk a lakosságot a közgyűlési döntések előkészítésébe,

- a versenysport támogatása mellett a tömegsport lehetőségeit fejlesztjük (az Acsádi utat Martinkáig, valamint a Panoráma utat újraaszfaltozzuk 60 km-es sebességkorlátozással megteremtve a verseny- és túrakerékpárosok edzés- és túralehetőségeit; egybefüggővé tesszük Debrecen kerékpárút-hálózatát; a Nyírerdővel közösen a nagyerdei utak hálózatát megismertetjük a kocogni vágyókkal)

- Intermodális Közösségi Közlekedési Központot hozunk létre P+R parkolóval azért, hogy egy egységen belül legyen igénybe vehető a lakosság számára a vasút, a villamos, a troli és helyi, valamint távolsági autóbusz. Debrecen regionális központ, jelentős az ingázók, a külföldi, illetve más településeken élő diákok száma, így valós az igény, hogy az átszállások az egyes tömegközlekedési eszközök között minél egyszerűbbek legyenek.

- A strandfürdőt felújítjuk, modernizáljuk, mivel szégyen, hogy az ország második városának ilyen termálvízkincs mellett a 70-es évek hangulatát idéző strandja van. Egy olyan strandfürdő, amely részben a gyógyvízkincsre, részben pedig egyedi élményeket nyújtó strandszolgáltatásokra épít, jó hatással lenne az idegenforgalomra.

- A Déli Ipari Parkot 500 ha-ra bővítjük, infrastruktúrával ellátjuk, a repülőtérrel, a vasúti teherpályaudvarral és az M4-es autópályával valódi trimodális központtá fejlesztjük.

- Hogyan látják az esélyeiket?

- A debreceni választásokon sajnos évek óta nagyon alacsony a részvételi arány. A legutóbbi önkormányzati és uniós választásokon alig 30 százalék volt a szavazók száma. Ennek a 40-50 százalékát vitte el a Fidesz, azaz a választópolgárok 14-15 százaléka szavazatával nyerte a körzeteket.

- Miért nem mennek el szavazni az emberek, amikor róluk, a jövőjükről, a gyermekeik, unokáik jövőjéről van szó?

- Azért nem mentek el szavazni, mert az előző választásoknál azt látták, hogy a szavazatukkal nem tudják érdemben befolyásolni az életüket. Most viszont úgy gondolom, hogy a szavazatok nagyon meg fognak oszlani. Ha a 30 százaléknál többen - 50-60 százalék - elmennének szavazni, akkor a hozzánk hasonló civil szervezetek lényegesen nagyobb arányban kapnának szavazatokat. A következő rövid időszakban arról kell meggyőzni a változást igénylő, akaró debrecenieket, hogy menjenek el minél többen szavazni. Mert van lehetőség a váltásra. A túlhatalom megszüntetése a város és az ország érdeke. Ha sokkal többen elmennek szavazni, akkor a kormánypárt nem fog sokkal több szavazatot kapni. És ami fontos: ellenőrzést, a civilek ellenőrzését kaphatja a nyakára.

- Kérem, mondjon néhány szót magáról is!

- A szenvedélyem a családom, a munkám és a sport.  Debrecenben több mint húsz éve ügyvédként dolgozom, sok ezer ember problémáinak megoldásában segítettem. Négy éve vagyok a helyi várospolitika küzdőterén, igyekeztem a döntéseket a város érdekeinek szem előtt tartásával befolyásolni.

Rengeteg elfoglaltságom mellett igyekszem a családommal minél több időt tölteni, sokat utazunk, kirándulunk együtt. Gyermekeimet „megfertőztem” a sport szeretetével, rendszeresen indulunk futó, tájfutó és lövészversenyeken. Tájfutásban többszörös megyei bajnok voltam, sportlövészetben jelenleg is II. osztályú versenyző vagyok. Szeretem az irodalmat és a történelmet, utazásainkat is úgy szervezem, hogy gyermekeim minél többet megismerjenek a világ és Európa történelméből, kultúrájából.

A DISZ és sok ezer debreceni választópolgár támogatja