Művelődés

Kalandozz egy világkörüli utazáson!

Játékos nyelvtanulás és ismeretszerzés

Izgalmas utazáson vehettek részt azok a fiatalok, akik az olvasás szeretete mellett a nyelvtanulást is fontosnak tartják. Az Amigos a Gyermekekért Alapítvány egy interaktív program keretében mutatta be a napokban a debreceni Libri Könyvesboltban az Egy világraszóló felfedezés 1. címmel megjelent játékos, nyelvtanulást segítő kötetet.

Régi, ritka mesterségek – élő hagyományok

Minden évben megrendezik a Budai Várban a nagy sikerű Mesterségek Ünnepét  Fotók: Internet

Szerencsés nemzet a magyar, hiszen a Kárpátok ölelésében, a mai Magyarország határain innen és túl megannyi népcsoport él együtt, gazdag népi kultúrával. Az Aldöldön kunok, jászok, a Felföld és a Mátra vidékén palócok, matyók és barkók. A Dunántúlon az őrségi, göcseji csoportok, a Rábaköz és Sárköz népe. Határainkon túl, Erdélyben székely, bukovinai, csángó magyarok és a kalotaszegiek.

Emlékké vérzett „forradalmak” – az újrajátszás művészete

Debrecen, a rendszerváltás emléke

„Már nem leszek az, aki szerettem volna lenni…” – belső vívódástól, lelki harcoktól, gyötrelmektől a zsarnokság elleni nyílt, vérbefojtott fellépésig. No, de mindezt miként lehet új köntösbe öltöztetve újrajátszani? A debreceni MODEM szeptember 17-ig látható Re:Re – Művészi újrajátszás/Az újrajátszás művészete című tárlata szívbe-húsbamarkoló őszinteséggel történelmet, sorsokat nem leplező nyitottsággal próbál választ adni erre az egyébként korántsem egyszerű mediális kérdésre.

(Újra)feltörekvő kultúrifjúság

Új helyszín régi és új vendégeknek

Közhelyes megállapítás, hogy manapság, így a 2020-as esztendők rohanó digitális „filtervalóságában” a fiatalság, a most huszonéves generáció következetesen kerüli az olyan kulturális megnyilvánulásokat, mint a színművészet, a múzeumok vagy a szó szakmai értelmében vett trasht meghaladó igényes könnyűzene, akár underground formában. Szép hosszú és tartalmas gondolatmenet. Cáfolnám.

Önismeret és nyitottság a festészet útja

Király Krisztina

Király Krisztina festőművész képein keresztül erőteljesen ábrázolja a női nemi lét misztériumát, valamint a hozzá kapcsolódó férfi princípiummal való találkozást, hiszen ezek egymás nélkül értelmezhetetlenek. Valami ősi tudás birtokosaként alkotja meg ezeket a jeleket, amelyek emberi mivoltunk legrejtettebb titkairól rántják le a leplet.

Százhetvenöt

Nagytemplom nemzeti lobogóval

Örökség – Debrecen történelmi szerepét alighanem ezzel az egy szóval hiánytalanul össze is foglalhatjuk. Most pedig mindez hazánk ezeréves múltjának egyik legismertebb és legdicsőbb dátuma miatt különösen is aktuális.

A Szent Teréz-kápolna boldog jelene

A környék egyik legszebb látványossága

Debreceniek (is) gyakran járnak Tokaj környékén. Vagy átutazóban teszik vagy kirándulnak a környéken és nem kevesen akadnak, akiknek hétvégi házuk van a Zemplénben. Bizonyára számtalanszor látták már, talán fel is mentek ahhoz a kis fehér épülethez, amely a 38-as főközlekedési út feletti halmon ékeskedik.

Meseház - Schéner Mihály tapintható közelségben

Schéner Mihály önportréja a Mesekeltető asztal közepén

„Így nyargalunk mi már immár 15 éve a Meseházban, nyomot hagyván arról, hogy vagyunk, voltunk, remélve, hogy az eljövendő korokban is maradhatunk - általuk." írta Schéner Mihály Kossuth-díjas képzőművész 2003-ban.

Finálé: a tudatipar kegyetlen, megvalósult disztópiája

Ráckevei Anna és Herczeg Tamás hiteles alakítással erősítették a keserű mondanivaló  Fotó: Máthé András

Színdarab? Aligha. Ez maga a letisztult, tökéletes valóság, a média, a tudatipar kellemetlen, kínos és fojtó mechanizmusa, amely akaratlanul is beszippantja a naiv fogyasztót. Pass Andrea Finálé című színdarabja leplezetlenül világított rá a Csokonai Fórumban tartott premieren: a közösségi és tömegmédia lehetetlenül keretezi életünket, menekülni pedig már csak egyfelé lehet – a halálba.

Kincsek a múltból – a műgyűjtés mámora

Elek Szilveszter gyakran Debrecenben is megfordul

A műgyűjtésnek Magyarországon is nagy hagyományai vannak, a Szépművészeti Múzeum gyakorlatilag létre se jöhetett volna, ha nem lett volna az Eszterházy család, amely igen jelentős magángyűjteménnyel rendelkezett. Ebből és más főúri gyűjteményekből alakult ki a Szépművészeti Múzeum intézménye.

Oldalak