Vallásokról tanító könyv

A könyv borítójának részlete

A világ vallásairól közérthetően címmel nemrég jelent meg Debrecenben Halmos Sándor valláskutató, nyugalmazott egyetemi oktató könyve.

Az igen vaskos, több mint 420 oldalas kiadványt Várszegi Asztrik volt pannonhalmi főapát ajánlja az olvasók figyelmébe. Mint bevezető soraiban írja: ...a könyv a maga nagyon hasznos információival segítség kíván lenni a megismerésben és tájékozódásban. (...)

Tárgyalja a vallások kialakulását, azok kezdeti időszakát, mint például a korai magyarok vallását. Mindez közérthető formában történik, hogy elgondolkoztassa az olvasót, és hogy megismerje a kontinensek vallását.

A könyvet ajánlja dr. Mészáros Kálmán is, a Baptista Teológia Akadémia tanszékvezető docense, a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke. Ajánlása szerint: "Hasznos a kiadvány, mely mindenki számára ismeretterjesztő munka, és további kutatásokra ösztönzi olvasóit. "A vallástudomány nem egészen öncélú tudomány. Hivatása magaslatán akkor áll, amikor nevel is. A szerző is nevelni szeretne munkájával. Tudást ad, mely arra való, hogy óvjon és irányt mutasson, az örökké változó formák szédítő tömegében azonban a lényeget nem téveszti szem elől."

Halmos Sándor, a könyv szerkesztője, szerzője többek között ezt írja bevezetőjében: "A vallások világának páratlan változatosságát rendkívül nehéz egy sorozatban, népszerűen megmutatni, mégis megpróbálom, hogy az olvasó erről fogalmat alkosson. Leírások és képek fognak majd megelevenedni, melyek apró, de jelentős részei a vallás hatalmas valóságának. Sok lesz a holt anyag, mellyel a vallásos érzés és az élet valósága nehezen megközelíthető, de töredékekkel kell beérni. (...) A vallástudomány nem egészen önálló tudomány. A tudás arra való, hogy óvjon és irányt mutasson.

A szerző a vallások bemutatását a szellemi élet felől közelíti meg, lényegében a vallások iránti szükség bemutatásával. Foglakozik az istenek vallásbeli kialakulásával, a szellemvilággal és azok egymáshoz való viszonyával.

A primitív vallások vázlatos megismertetése után földrajzi rendben veszi sorra a nagy vallási egységeket.

A titkos szövetségek elnevezésű fejezet sokak érdeklődésére tarthat számot, hiszen olyan érdekességekről olvashatunk, amikhez ritkán juthatunk hozzá.

Ezek után nehéz lenne fölsorolni - meg talán értelmetlen helykitöltés is lenne -, hogy mely kisebb-nagyobb, ismeretlen és történelmi vallásokat mutat be a szerző, számos, eddig nem nagyon ismert, érdekes információval dúsítva az összeállítást.

A szerző nem feledkezik meg a különböző vallások igen jelentős szereplőiről, meghatározó személyiségeiről. Természetesen nem a teljesség igényével.

A zárszóban így vall a szerző, szerkesztő az összeállításról: "Számomra a vallástörténet mindig egész életutat meghatározó élmény volt, egy olyan korban is, mikor nem lehetett vallásról nyíltan beszélni, Istent dicsőíteni és vallani. Olvasmányos írásra törekedtem, melyben szórakoztató anekdoták és drámai jelenetek váltakoznak teológiai eszmefuttatásokkal és önigazoló tépelődésekkel."

A zárszó megható önéletrajzi elemekkel is megismerteti az olvasót. Sok személyes információ megtudható Halmos Sándorról, akinek e kiadvány kapcsán érdektelen is a titulusa: adjunktus, docens, professzor, tudós, történész, valláskutató, rabbi - ezekkel mind illették már munkássága során. S bár jólesik a legtöbb embernek a titulusos vállveregetés, Halmos Sándor tudja, csak az számít, amit segíteni tudott a világon.

A könyv utolsó mondataiban így szól: "Az életben sokszor megkeseredtem, de pörlekedő dühöm, örök munkakedvem megmaradt, s a szellemi élet része szeretnék továbbra is maradni töretlen istenhittel, amit elvenni nem tudtak. Értő szóval arról a világról szeretnék tanítani, amelynek ismerete nélkül nem érthető meg az a civilizáció, amelyet az ember hozott létre ezen a földön."

Várjuk a folytatást!

Barna Attila

 

 

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.