A fiú szinte kezelhetetlen (esettanulmány)

Valami baj van a gyerekkel - ráncolják gyakran homlokukat a szülők. Gyenge a tanulmányi előmenetele - állítják a pedagógusok. Vásott kölyök - vélekednek mindannyian irodalmiasan a rossz magatartású gyerekről. Minden gyanúnak, vélekedésnek pedagógiai és/vagy pszichológiai vizsgálat a következménye.

Annak megállapításai, javaslatai kihatnak a gyermek további sorsára. A következőkben egy negyedikes, komoly magatartásproblémás fiú esetleírása következik. Ez esetben iskolaváltásra került sor, a problémák megmaradása, súlyosbodása esetén pedig fiúnevelő intézet a javaslat.

Édesanyja második terhességéből, első szülött fiúként a 40. hétre jött a világra 49 cm-rel, 2,84 kg-mal. A születésnél légzési nehézségek léptek fel. A terhesség komplikációmentes volt. Négy hónapos korában sárgaságot kapott. Ötödik hónapban influenzás volt. Hét hónaposan felült, tízedik hónapban felállt. Egy évesen kezdett járni. A beszéde megkésett. Másfél évesen még gügyög. Két éves korában mondja ki az első értelmes szavakat (papa, mama, baba). Bölcsödébe nem járt. Óvodai nevelése három és fél éves korában kezdődik. Hamar kiderül, hogy értelmileg a társaitól elmarad. Különös nehézséget okoz számára a mennyiséggel kapcsolatos feladatok végrehajtása. Szókincse szegényes. Az óvodai közösség perifériás tagja. Szélsőséges magatartási megnyilvánulásokkal hívja fel magára a figyelmet (tudatos beszékelés, verekedés). Szülei nevelési tanácsadóba vitték. Pszichiáter foglalkozott vele. Az iskolaérettségi vizsgálaton IQ 86-ot mértek.

Gyengén látása jelentős mértékben akadályozza tanulmányi előmenetelében. A gyengén látókra jellemző dilemmás adaptáltság akadályozza a megismerő tevékenységét, problémamentes előre haladását tanulmányi előmenetelében.

Iskolai tevékenysége kudarcok sorozata. A tantárgyi követelményeknek alig felel meg. A pedagógusok jóindulatának köszönhetően léphetett a következő osztályokba.

A fiú 4. osztályban csatlakozott az iskolakezdéstől kialakult nevelési csoporthoz. Magatartásával a közösséget bomlasztja. Osztályfőnöke elmondása alapján a gyermek már volt pszichiátriai vizsgálaton.

A gyermek az életkorának megfelelő felépítésű, arányos testszerkezetű. Megjelenése átlagos. Ruházata rendezett, tiszta. Egészségügyi állapota megfelelő.

Sivár érzelmi világú. Érzelmi skálája szűk sávban nyilvánul meg. A pozitív magatartási mintákról (pl. szeretet, barátság, stb.) trágár szavakkal beszél.  A világról, szűkebb környezetéről kevés tudással, információval rendelkezik. Rajzos feladatok során erőszakos cselekedeteket, illetve szereplőket ábrázol. Beszélgetések során ugyanezek a problémák jelentkeznek. Érzelmein tetten érhető a média rossz hatása a gyermekre (filmek, cselekmények, szereplők). Úgy tűnik, mintha felnőtt felügyelet nélkül nézne olyan filmeket, melyek erőszakos, agresszív jeleneteket tartalmaznak

A gyermek túlmozgásos. A közösség vezéregyénisége kíván lenni. Ezt szélsőséges, többnyire negatív megnyilvánulásaival, csúnya, obszcén szavakat is tartalmazó beszédével, cinikus magatartásával igyekszik elérni. Gyakran keveredik konfliktusba társaival vagy nevelőivel. Több esetben befolyásolhatóbb társait biztatja negatív magatartásmintára, és elégedettséggel tölti el az ennek nyomán kialakuló konfliktus helyzet tanulótársa vagy tanulók és nevelők között.

A virtuális világ megszállottja, fő szabadidős foglalatossága az internetezés, melynek fő célja nem az ismeretszerzés, társakkal való kommunikáció, hanem a számítógépes játékok, videók megtekintése.

Mivel hogy ez a fajta viselkedés az osztályközösség több tagjának tetszik, egyre több követője akad. Megbontotta az addig egészséges osztályközösséget, negatív irányban befolyásolja. Agresszív. Tanítói figyelmeztetéseket gyakran figyelmen kívül hagyja, illetve azokat kommentálja. Velük szemben többször tiszteletlen. Kevésbé szabálytartó, erősen öntörvényű. Ugyanakkor, ha valami az érdeklődését felkelti, szívesen bekapcsolódik annak megvalósításába. Szeret szerepelni iskolai rendezvényeken /verset mondani, szöveget előadni/. Azonban az erre való felkészülésekben már nem kitartó, csak határozott nevelői ráhatás mellett képes az előkészületekben közreműködni, ugyanakkor az adott alkalmon képes jó teljesítményt nyújtani. Ellentmondásos személyiség, cselekedetei éppen aktuális pszichés állapotától függenek.

Gyenge tanulmányi előmenetelű. Figyelme szórt, rövid idejű. Auditív és vizuális figyelme rövid idejű, könnyen terelhető. Feladat- és szövegértése problémás. Feladatmegoldásokkal nem próbálkozik

Az alapműveletek elvégzése hibásan történik. Szövegértési nehézségekkel küzd. Helyesírása kifogásolható. Írása külalakja csúnya. Rajza elnagyolt.  Festésben, színezésben kitartóbb munkára képes, rajzpályázatokon is elismerést szerez. Ezen kívül minden feladatvégzésén a türelmetlenség érződik. Nem tesz erőfeszítéseket a feladatok megoldására. Tanulás terén akaratgyenge. Úgy tűnik, lelki világában a tanulás csak a sokadik, számára, az önmegvalósítás sokkal előrébb való. Teljesítményének elismerésére büszke, ilyenkor próbálja elfeledtetni egyéb negatív viselkedésmintáit.

Összegezve: a gyermek komoly magatartási problémákkal küzd. Közösségbomlasztó személyiség. A közösséget negatív irányban befolyásolja. Agresszív, öntörvényű, kevésbé szabálytisztelő és - tartású. Nevelői utasításokat csak határozott kérésre hajt végre. Nevelőivel szemben többször tiszteletlen.

Somogyi Ferenc

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.