Oktatásügy: nincs új a nap alatt

Szakoktatás egykoron

Az írás lényege az ismétlődés. Időről-időre visszanyúlnak megoldásokhoz, amelyeket korábban alkalmaztak. Így van ez a szakoktatás sokadik átszervezésével is. A következő tanévben bevezetendő módosítások kísértetiesen hasonlítanak egy hetvenegy éve szabályozottra.

De először egy kis személyes bevezető. Egy tankönyvhöz kapcsolódik. Több évtizedes porosodás után kezembe került az előző rendszer pedagógus oktatásának egyik kódexe, Komlósi Sándor: Neveléstörténet c. munkája. Belelapozva, éppen az 1949-es szakmunkástörvényt taglaló oldalra jutottam. Beleolvasva meglepetten megállapítottam: a legújabb szakoktatási próbálkozás erősen hasonlít szocialista elődjére.

De a szakmunkásképzés hogyan is jutott ugyanoda? Álljon itt a szakoktatásról egy rövid összefoglaló.

A magyar szakképzés gyökerei a városi és plébániai iskolákhoz, valamint az akkori egyetemekhez kötődtek. Ezeken kívül céhek foglalkoztak tanoncképzéssel.

Az 1872. évi ipartörvény eltörölte a céheket. Az ipari tanulókat esti iskolába járásra kötelezte (duális képzés: napközben munka, este tanulás). Az oktatásban szerepet vállaltak a nagyvállalatok, egyesületek, civil kezdeményezések.

Trianon után a magyar iskolarendszer továbbra is többszintű szakoktatást valósított meg (általános tanonciskola, felsőipari iskola, egyetem).

A második világháború után, az 1949-es szakmunkás törvény szabályozta a szakmai képzés menetét és szintjeit. A szakgimnáziumokat technikumokká szervezték át (mint most), és a szakképzés hatékonyabbá tétele érdekében átadták a szakminisztériumoknak (2020-ban sincs másképpen).

1956 után a szocialista vezetés az iskola és az élet egymáshoz közelítését tűzre ki célul, az oktatás és a termelőmunka kapcsolatának erősítésével. Ekkortájt a szakmai képzés nem volt a közoktatásügy hivatalosan elismert része.

Az előző rendszerben a szakoktatás újfent három szinten valósult meg (szakmunkásképző, szakközépiskola/technikum, egyetem).

A rendszerváltás után a duális képzés iránti igény határozottá vált. A kormányok a munkaalapú képzés arányának növelését szorgalmazták. Csökkenteni kívánták a közismereti és elméleti órák számát, az oktatás egy részét pedig termelőüzemekbe kívánták kihelyezni. Ezzel kapcsolatos szabályozásokra 1993-ban, 2011-ben, 2016-ban és tavaly került sor. A legutóbbi, melynek bevezetése a következő tanévben történik, tulajdonképpen visszatérés a szocializmus szakoktatási rendszeréhez, s ugyanúgy az oktatásügyi irányítás alól kiemelve, szakminisztériumhoz, az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerül, azaz nincs új a nap alatt.

Somogyi Ferenc

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.