Versek

Péter Erika gyógyító költészete

Péter Erika

Költő és író, a békéscsabai Körösvidéki Irodalmi Társaság tagja. Weöres Sándort és a kortárs Kamarás Klárát tekinti  példaképének.

Lázár Bence András: boncolás és költészet

Lázár Bence András

Költő és orvos, akiről Borbély Szilárd így nyilatkozott: „Üdítő ez a szabad hang, amely finom eszközökkel, kevés mozdulattal mutatja fel a szöveg mögött megbúvó értelmet, amely a dolgokra való eddigi rápillantás számára láthatatlan szokott maradni.” A stílusa komolysága megelőzi a korosztályát.

Bede Anna antikvitása

Bede Anna

Költő és műfordító volt. Kezdettől fogva az aprólékosság jellemezte, amit olyan formában valósított meg, ami hazánkban ritkaságnak számított. A költeményei hétköznapi témákról szóltak.

Debreceni Boglárka, a kreatív újító

Debreceni Boglárka

Író, költő, szerkesztő, kritikus és az Irodalmi Rádió szerzője. Alkotott már kritika, recenzió, novella, tanulmány és regény műfajokban is. Rendszeresen jelennek meg írásai irodalmi, művészeti, társadalomtudományi, továbbá pedagógiai folyóiratokban. Verseit és novelláit angol, szerb, illetve török nyelvre is lefordították.

Berzsenyi Dániel, a magányos klasszicista

Berzsenyi Dániel

Az egyik legnagyobb hazai ódaköltő, aki ötvözte a klasszikus és a nemzeti elemeket. Példaképéhez, Horatiushoz hasonlóan legfőbb témái a vitézség, a szerelem és az arany középút eszméi voltak.

Hartay Csaba láttatja a láthatatlant

Hartay Csaba

Intellektuális-tárgyias, újklasszicista némileg szentimentális, újromantikus stílusú kisprózai költő, író, aki alkotott már a magánlíra, a minilíra, a nanolíra és a félperces műfajban is. Nem másol senkit, nem követ költői divatot.

Gulyás Pál, a polihisztor

Gulyás Pál

Költő, tudós, tanár és elgondolkodtató stílusú népi író volt. Példaképeinek európai látókörű debreceni kötődésű költőket tekintett, mint Csokonai Vitéz Mihály és Fazekas Mihály.

A különc Oláh Gábor

Oláh Gábor

Költő és író volt. Versei forradalmi hangvételűek, novellái a megaláztatásról és a nyomorról szólnak. Tanulmányai többek között Csokonai Vitéz Mihályról és Petőfi Sándorról maradandóak.

Farkas Antal kettős stílusa

Farkas Antal

Újságíró, író és költő volt. Regényeket, verses,- és novellásköteteket, karcolatgyűjteményeket, illetve meséskönyveket jelentetett meg.

Fenyvesi Félix Lajos nem árulkodott

Fenyvesi Félix

Hódmezővásárhelyi író, költő és újságíró. A kortárs magyar líra és a klasszikus keleti költészet hatottak rá. Művei időtállóak, egyszerűek, művésziek és tömör mondanivalóval rendelkeznek. Továbbá a költő a 70. születésnapjára a pályafutása átfogásaképpen egy prózai gyűjteményeskötettel, a Századforgóval jelentkezett.

Oldalak